top of page

Lan mreže

LAN (engl. Local Area Network — Lokalna računarska mreža) definiše skup međusobno povezanih računara u jednu računarsku mrežu, na relativno malom prostoru, kao što je kancelarija, više kancelarija ili zgrada.

Ova mreža može da broji dva i više računara koji su povezani na određen način. Neki periferni uređaji kao što su štampači, modemi i sl., takođe se ubrajaju u ovu mrežu. Glavna karakteristika lokalnih mreža, po čemu se one razlikuju od mreža na velikim područjima (WAN) jeste mnogo veća brzina prenosa podataka (reda 10 do 1000 MB/s) i nepostojanje potrebe za zakupljenim telekomunikacionim vodovima.

Najčešći metod povezivanja računara u lokalnoj mreži jeste kablovima (Eternet) ili bežična mreža. Lokalna mreža može, najčešće preko nekog rutera, biti povezana sa drugim mrežama u veću WAN mrežu ili direktno preko provajdera na internet.

Instalacija i podešavanje LAN/WIFI mreže na projektima obuhvata sledece:

– Povezivanje kablovskog modema
– Postavljanje rutera na modem(konfiguracija rutera) i uvodenje wirelless interneta u kuce i kancelarije
– Zaštita wirelless mreže
– Pravljenje mreže u kuci ili kancelariji i razmena podataka
– Antivirusna zaštita na sve kompjutere
– Podešavanje postojece konekcije
– Rešavanje kvarova na postojecim mrežama
– Umrežavanje štampaca

KONTAKTIRAJTE NAS

bottom of page