top of page

TELEKOMUNIKACIJE

01

OPTIČKE MREŽE

Optičke mreže su telekomunikacione mreže velikog kapaciteta zasnovane na optičkim tehnologijama i komponentama koje omogućavaju rutiranje, pripremanja, i obnavljanje signala na nivou talasnih dužina kao i servisa zasnovanih na njima.

02

LAN MREŽE

Lokalna računarska mreža (Local Area Network – LAN) je skup računara koji su povezani u jednu računarsku mrežu, na relativno malom prostoru, kao što su sobe, kancelarija ili zgrada Glavna karakteristika lokalnih mreža, po čemu se one razlikuju od mreža na velikim područjima (WAN) jeste mnogo veda brzina prenosa podataka (reda 10 do 1000 MB/sec) i nepostojanje potrebe za zakupljenim telekomunikacionim vodovima

03

TELEFONSKE INSTALACIJE I OPREMA

Telekomunikacione instalacije se izrađuju za prenos poruka koje mogu biti u obliku digitalnih ili analognih signala. Pod pojmom telekomunikacione instalacije u užem smislu podrazumevamo telekomunikacionu instalaciju unutar zatvorenog prostora, namenjenu za priključak na mesnu telekomunikacionu mrežu. Telekomunikaciona instalacija je raspoređena unutar nakog zatvorenog prostora: porodične kuće, stambene zgrade, stana, poslovnog objekta ili poslovnog prostora i slično.

04

SISTEMI VIDEO NADZORA

Sistemi za video nadzor su postali neophodni u današnje vreme, kako u poslovnim, tako i u privatnim objektima. Oni ne pružaju samo sigurnost, već su i efikasni u delovanju kao sredstvo za odvraćanje provalnika. Takođe, predstavljaju i tehničku zaštitu ljudi i imovine koji beleži sve što sutra može biti od velikog značaja ukoliko se nešto dogodi.

05

ALARMNI SISTEMI

Alarmni ili protivprovalni sistemi su kreirani za detekciju neovlašćenog upada u objekat ili neku drugu oblast i blagovremeno signaliziranje o nepoželjnim delovanjima. Ugrađuju se u poslovne svrhe radi zaštite imovine i poverljivih podataka, ali se koriste i za privatne svrhe, a sve u cilju sprečavanja potencijalne opasnosti. 

bottom of page