top of page

Optičke mreže

Optičke mreže su telekomunikacione mreže velikog kapaciteta koje su zasnovane na optičkim tehnologijama i komponentama.One omogućavaju rutiranje,pripremanja i obnavljanje signala na na nivou talasnih dužina kao i servisa zasnovanih na njima. Bazirane na pojavljivanju optičkog sloja u transportnim mrežama, obezbeđuju veće kapacitete i smanjuju troškove novim aplikacijama kao što su Internet, video i multimedijalna interakcija, i moderni digitalni servis. Ovakve mreže sa svojim performansama sprovode kvalitetan prenos visokih brzina.  

Instalacija i održavanje spravne mreže optičkih vlakana zahteva kvalitetne instrumente za rad.

Iskusan tim naših stručnjaka je tehnički i kadrovski opremljen za izvođenje svih radova u oblasti optičkih mreža, uz posedovanje potrebne opreme i instrumenata za rad.

 

Našim klijentima nudimo i kompletno rešenje optičke mreže po sistemu “ključ u ruke”.

 

Sistem “ključ u ruke” podrazmeva niz stručnih aktivnosti i procesa, koji rezultiraju ka uspešnoj instalaciji i puštanju u rad optičke mreže. Uopšteno, podrazumeva projektovanje, izgradnju i održavanje kako optičkih tako i pristupnih telefonskih mreža.

 

Prvi korak ovakvog sistema jeste izrada projektnog zadatka sa investitorom, nakon čega se pristupa analizi zahteva za potrebe dobijanja dozvola, kao i izrada odgovorajuće dokumentacije i pribavljanje dozvola u skladu sa važećim propisima. Po dobijanju dozvola pristupa se procesu izgradnje optičke mreže, merenja, testiranje i puštanja u rad. Na kraju, radi se dokumentacije izvedenog stanja za potrebe efikasnog održavanja, odnosno za brz oporavak mreže u slučaju ispada.

TANE TEL ima iskustvo u izradi i održavanju optičkih mreža na teritoriji cele Republike Srbije. 

KONTAKTIRAJTE NAS

bottom of page