top of page

Računarske mreže

Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću stalne ili privremene veze. Za umrežavanje više računara potreban je poseban hardver, ali i softver, kao i poznavanje načina umrežavanja. Umrežavanje podrazumeva ostvarivanje veze u cilju razmenjivanja resursa, ideja ili informacija između dve tačke. Povezivanje računara se, osim pomoću kablova, može ostvariti i bežično preko radio tehnike.

Kvalitetni informacioni putevi omogućavaju brz i siguran protok informacija. Dobro projektovan računan i instalirana mreža, minimalno angažuje vaše vreme i sredstva, i olakšava održavanje.

Pokrivamo sve faze realizacije računarske mreže -  od projektovanja, izvođenja radova, pa do same sertifikacije, sa redovno kalibrisanim uređajem.

Naši zadovoljni klijenti su navikli na nesmetani rad i odlično funkcionisanje sistema i računarske mreže, što njihovo radno okruženje čini zdravom sredinom u kojoj je vrlo prijatno obavljati svoj posao, te upravo tu činjenicu smatramo jednom od naših najvećih aduta kada su u pitanju projekti i ceo proces unutar računarskih mreža.

KONTAKTIRAJTE NAS

bottom of page